Temel Analiz

Temel Analiz

Temel analiz bir ekonominin veya şirketin temelindeki gelişmeleri incelemek ve bu gelişmelerin piyasa fiyatına nasıl etki ettiği ortaya çıkarmaktır. Teknik analiz gibi, temel analiz de ekonomik verilere, jeopolitik faktörlere ve hükümet politikalarına göre gelecekteki fiyatları ve fiyat trendlerini tahmin etmeye çalışır. Döviz ticaretinde ülkelerin para birimlerini değerini belirleyen bu temel gelişmelerdir.

Temel gelişmelerin içinde oldukça çeşitli olaylar ve veriler bulunmaktadır ve sürpriz gelişmelerin piyasada önemli etki yaratarak, piyasa bu yeni faktörleri sindirene kadar hızlı fiyat değişimlerine neden olması kolaydır. Bu bir merkez bankasının faiz oranı karasından, bir doğal afete veya bir ülkede bir yetkilinin yaptığı açıklamaya kadar her şey olabilir. Temel gelişme olarak kabul edilen faktörler sürekli gelişen, dinamik bir piyasa gücü oluşturur.

En Önemi Ekonomik Gelişmeler

Faiz oranları - Genellikle bir ülke faiz oranını artırınca para birimi güçlenir. Bunu tersi de doğrudur. Bunun ardındaki mantık, faiz oranı ne kadar yüksekse, yatırımcıların yüksek getiriden faydalanmak için bu ülkeye kaymasıdır.

İstihdam oranı - İstihdam ne kadar yüksekse ekonomi o kadar güçlüdür, tersine düşük istihdam da zayıf bir ekonomiye işaret eder. Ekonomi zor durumdayken faiz oranları düşürülür ve ülkenin para birimi değer kaybeder.

Dış ticaret dengesi - Negatif dış ticaret dengesi de para biriminin değer kaybetmesine neden olur, zira ekonomik çıkarlar sürekli ülkenin para biriminin yüksek miktarlarda satılmasını gerektirir.

Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) - Genel ekonomik aktivitenin bir göstergesidir ve yakından takip edilir. GSYİH ne kadar yüksekse ekonomi de o kadar güçlüdür; bunun sonucu olarak faiz oranları da o kadar artar ve para da o adar güçlü olur.

Neden Teknik Analiz?

Teknik analiz doğrudan fiyatları olması da, trendleri belirlemekte oldukça faydalıdır. Örnek olarak, özellikle de bir süre boyunca artan veya düşen işsizlik oranları ülke ekonomisinin genel durumu hakkında bir fikir verebilir. Ancak, tek bir işsizlik raporu belirli bir varlık için giriş veya çıkış stratejisi belirlemeye yeterli değildir. Bunu yerine, birçok temel veri bir arada değerlendir ve teknik analiz araçlarından da faydalanılarak giriş ve çıkış noktaları belirlenir.